ผลงานผู้เขียน


  • ทีมงานออกแบบอาคาร ST Diamond Building ได้รับรางวัล BCA Green Mark ระดับ Platinum – Overseas (2011) ประเทศมาเลเซีย
  • ทีมงานออกแบบบ้านกลมต้นแบบ ในโครงการ DNA Resort & Spa
  • ทีมงานออกแบบบ้านสู้โลกร้อน (ต้นแบบ)
  • ทีมงานออกแบบเรือนไทย ประหยัดพลังงาน ม.ราชภัฎ พระนคร
  • ออกแบบโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ในแนวคิด Passive Design
  • เสนอแนะ และ ให้คำปรึกษา โครงการลดความร้อนในโรงงาน Cotto หนองแค
  • เสนอแนะ และ ให้คำปรึกษา เรื่องวัสดุประหยัดพลังงาน โครงการฉัตรทอง ปาร์ค
  • บรรยาย "ตราช้าง บ้านเย็น" ปี 2554-2555
  • เขียนบทความเรื่องการประหยัดพลังงานในบ้านพักอาศัย นิตยสาร SCG Home Solution หลายเล่ม